Beroepscode en klachtenprocedure

Praktijk Kindertherapie 't Kinderkasteel handelt volgens de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld in de beroepscode voor de Vaktherapeutische beroepen. De beroepscode is ter inzage aanwezig gedurende het intakegesprek.

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook Kindertherapie 't Kinderkasteel voldoet aan deze eisen. Ik ben hiervoor bij aangesloten bij NIBIG.