Onkosten

Onkosten
Behandelingen, (ouder)gesprekken, schoolobservaties en rapportages worden maandelijks gefactureerd volgens het geldende tarief.
Bij bericht van verhindering tot 24 uur van tevoren is er geen betalingsverplichting.
Tarief: 65 euro per sessie/uur.

Vergoeding
De vergoeding is per verzekeringsmaatschappij verschillend. U wordt geadviseerd om vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Daarbij is de volgende informatie van belang:
AGB-code praktijk: 90060647
AGB code Zorgverlener: 90101080
RBCZ licentie nummer: 304073R
Lidnummer FVB: 6162
Lid NVPMKT: 6162
Kvk: 60112018