Privacy Policy

Alle zorgvuldigheid is betracht

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan het samenstellen en onderhouden van de website van Kindertherapie 't Kinderkasteel, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of niet langer juist is. Kindertherapie 't Kinderkasteel kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

Virussen en veiligheid

De website van Kindertherapie 't Kinderkasteel wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.

In de website van Kindertherapie 't Kinderkasteel zijn links (verwijzingen) opgenomen naar informatiebronnen die door anderen dan Kindertherapie 't Kinderkasteel worden beheerd en waarover Kindertherapie 't Kinderkasteel geen controle heeft. Kindertherapie 't Kinderkasteel heeft dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de correctheid of enig ander aspect van de informatie vanuit die andere bronnen.

Kindertherapie 't Kinderkasteel en copyrights

Indien u informatie van deze website wilt overnemen, vragen wij u eerst met ons contact op te nemen. Dit omdat voor het vermenigvuldigen, opslaan in een geautomatiseerd bestand of het openbaar maken van informatie van de website van Kindertherapie 't Kinderkasteel met behulp van welk middel dan ook, schriftelijke toestemming van Kindertherapie 't Kinderkasteel vereist is. Dit is zowel van toepassing op het geheel als ook op de afzonderlijke delen.

Een uitzondering wordt gemaakt voor de informatie onder Persberichten. Deze informatie mag zonder afbreuk te doen aan de inhoud en met naamsvermelding van "Kindertherapie 't Kinderkasteel" en/of haar aanbod worden gepubliceerd zonder toestemming vooraf. Aanvragen voor overname van informatie dienen te worden gericht aan Kindertherapie 't Kinderkasteel, telefoonnummer 06 - 28 90 10 71 of info@tkinderkasteel.nl