Voor wie?

Deze vorm van therapie past het beste bij kinderen in de basisschoolleeftijd of kinderen die het beste op dit niveau benaderd kunnen worden. Vastlopen in de ontwikkeling kun je op verschillende gebieden zien:

Sociaal / emotioneel gedrag

 • Agressief en boos of juist teruggetrokken gedrag.
 • Kwetsbaar of onvoldoende weerbaar gedrag.
 • Moeilijk contact maken en/of onderhouden met volwassenen of andere kinderen, weinig vriendjes.
 • (Faal)angst.
 • Spanningen of overgevoelig reageren op prikkels.
 • Gebrek aan zelfvertrouwen, geplaagd of buitengesloten worden of zélf plagen.
 • Moeite met verwerken van dingen die gebeurd zijn.

Cognitief gedrag

 • Aandachtsproblemen / motivatieproblemen.
 • Problemen met plannen.
 • Impulsiviteit.
 • Informatieverwerkingsproblemen.

Bewegingsgedrag

 • Problemen met motorische basisvaardigheden.
 • Onhandig, houterig bewegen, te weinig lichaamsbesef.
 • Overbeweeglijkheid.
 • Passief gedrag.

Kinderen met kindeigen problematiek die er voor kan zorgen dat de ontwikkeling stagneert:

 • Een stoornis, zoals AD(H)D en vormen van autisme, hechtingsproblematiek en overige psychiatrische problemen.
 • Een belemmering als gevolg van een traumatische gebeurtenis in hun leefomgeving, zoals ziekte, verlies en echtscheiding.